ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΣΤΑΜΑΤΑΣ 2 (Πλ. Ανοίξεως)
14569 ΑΝΟΙΞΗ

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
- - - - - - -
- - - - - - -