ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Β. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν. ΓΑΛΑΡΗ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΦ

Στοιχεία

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Β. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν. ΓΑΛΑΡΗ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΦ
ΑΦΑΙΑΣ 5
18010 ΑΙΓΙΝΑ

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα - / -
Τρίτη - / -
Τετάρτη - / -
Πέμπτη - / -
Παρασκευή - / -
Σάββατο - / -
Κυριακή - / -