Νόμιμες Υποδείξεις

Ο παρόν Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της εταιρείας "ALES GROUPE HELLAS MAE" που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί των οδών Περικλέους, αρ. 32 και Παπανικολή αρ. 62,  Τ.Κ. 15232 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 997802020  και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@alesgroupe.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2016086400, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). 


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τον Ιστότοπος

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας είναι πνευματικό δημιούργημα και προστατεύεται από το Δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα, φωτογραφίες, κείμενα, εικονογραφήσεις, λογότυπα, ακολουθίες κινούμενες ή όχι, με ήχο ή όχι, γραφήματα, κλπ. που βρίσκονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας ALES GROUPE ή των θυγατρικών της, εφεξής αποκαλούμενες ως η Εταιρεία. Κανένα δικαίωμα χρήσης δεν δύναται να  αποδοθεί σε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντα Ιστότοπου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διώκει κάθε προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της.   

Κάθε χρήση, αναπαραγωγή/απεικόνιση, ολοσχερής ή τμηματική, προσαρμογή ή τροποποίηση του  Ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που τον συνθέτουν, οποιαδήποτε φύσης κι αν είναι και επί οποιουδήποτε μέσου κι αν πραγματοποιηθούν, απαγορεύεται ρητώς.


Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που προσκομίζονται στον Ιστότοπο, ωστόσο, το σύνολο των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπού της,  παρέχονται χωρίς επεξεργασία. Η Εταιρεία δε δίνει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δε φέρει ευθύνη ούτε για την ακρίβεια ούτε για τα σφάλματα ούτε ακόμη και για τις παραλείψεις που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος. Ο χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη χρήση των πληροφοριών αυτών.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, άμεση ή έμμεση, όποια κι αν είναι τα αίτια, η προέλευση, η φύση ή  οι συνέπειες που προκύπτουν λόγω της πρόσβασης του οποιουδήποτε στον Ιστότοπο ή της αδυναμίας πρόσβασης σε αυτόν, ή ακόμα και της χρήσης του Ιστότοπου ή/και της πίστης που δίδεται σε οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.  

Ο χρήστης δεσμεύεται να μη διαβιβάσει σε αυτόν τον Ιστότοπο καμία πληροφορία που να δύνανται να επιφέρει την αστική ή ποινική της ευθύνη, ενώ δεσμεύεται σχετικά, να μην αποκαλύπτει, μέσω του συγκεκριμένου Ιστότοπου, παράνομες πληροφορίες, αντίθετες με τη δημόσια τάξη ή συκοφαντικές.

Οι εξωτερικοί Ιστότοποι της Εταιρείας με σύνδεσμο υπερκειμένου(hyperlink) στον παρόντα Ιστότοπο δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας που, κατά συνέπεια, αποποιείται κάθε ευθύνης έναντι του περιεχομένου τους.  Αυτοί οι σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, έγκριση ή σύμπραξη μεταξύ της Εταιρείας και αυτού του Ιστότοπου. Οι Ιστότοποι αυτοί υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές της ιδιωτικής ζωής. 


Πληροφορική και Ελευθερίες

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα δεδομένα που ίσως χρειαστεί να προσκομίσετε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο www.lierac.gr, μπορεί να συλλεγούν και διατηρηθούν από τις υπηρεσίες μας ενώ θα κρατούνται αυστηρώς για εσωτερική χρήση.  


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,  έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, κατάργησης και ένστασης επί των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Αρκεί να μας γράψετε στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@alesgroupe.gr ή με έντυπο ταχυδρομείο στην ALES GROUPE, Υπηρεσία Πληροφορικής και Ελευθεριών - Περικλέους 32, Χαλάνδρι,Αττική, 15232, αναφέροντάς μας το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το αίτημά σας πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και να συνοδεύεται από τη φωτοτυπία  ταυτότητας που να φέρει την υπογραφή σας  ενώ θα πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σας στείλουμε την απάντηση. Θα σας αποσταλεί απάντηση μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την παραλαβή του αιτήματος. 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Newsletter)

Οι πληροφορίες που μας προσκομίζετε μας επιτρέπουν να σας αποστέλλουμε ενημερωτικές επιστολές (Newsletter) εφόσον το έχετε προηγουμένως αποδεχτεί (opt in).

Αυτές ενημερωτικές επιστολές αναφέρουν πάντοτε την ταυτότητά μας και τη φύση της ενημερωτικής επιστολής.  Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτού του είδους τις πληροφορίες μπορείτε να διαγραφείτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος των ενημερωτικών επιστολών που λαμβάνετε.


Cookies 

Η Ales Groupe διατηρεί το δικαίωμα αποθήκευσης cookies στον υπολογιστή των επισκεπτών του διαδικτυακών Ιστοτόπων της.  Γενικά, καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του υπολογιστή σας στον Ιστότοπό μας  (τις σελίδες που είδατε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, κλπ.) τις οποίες θα μπορούμε να διαβάσουμε κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις σας.  Η χρήση των cookies αποσκοπεί, συνεπώς, στη βελτίωση των υπηρεσιών μας και στην εξατομίκευση της επόμενης επίσκεψής σας στους Ιστότοπούς μας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα ένστασης  στην καταχώρηση των « cookies » ή στην τροποποίηση των παραμέτρων αποδοχής, παραμετροποιώντας τις διαδικτυακές επιλογές του browser σας. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά για τα cookies εδώ. http://www.youronlinechoices.com/gr/ 


Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, λύσει μονομερώς, αναστείλει ή διακόψει, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και στη διακριτική της ευχέρεια, την πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου, κυρίως, του περιεχομένου, των λειτουργιών ή των ωρών διαθεσιμότητας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Φιλοξενία

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας φιλοξενείται από την Εταιρεία Google που βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Rue de Londres, 75009 Παρίσι – Γαλλία – +33 (0)1 42 68 53 00


Δημιουργία του Ιστότοπου

Ο παρόν Ιστότοπος πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Emakina με έδρα στη διεύθυνση 84 Boulevard Sébastopol, 75003 Παρίσι – Γαλλία – +33 (0)1  44 54 52 80 – hello@emakina.fr