ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Στοιχεία

ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
63078 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ωράρια λειτουργίας

Δευτέρα - / -
Τρίτη - / -
Τετάρτη - / -
Πέμπτη - / -
Παρασκευή - / -
Σάββατο - / -
Κυριακή - / -