O συγκεκριμένος ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της “ALÈS GROUPE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Περικλέους 32 και Παπανικολή (εφεξής Ales Groupe).
Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα ιστότοπο. Η χρήση του συνιστά αποδοχή των παρόντων όρων. Εάν δεν τους αποδέχεστε απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστότοπου. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση του συνολικού περιεχομένου του ιστότοπου (κείμενα, δεδομένα, πληροφορίες, φωτογραφίες, γραφικά κ.λ.π.).

Πνευματικά Δικαιώματα
  • Τα εμπορικά σήματα, ονόματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν αποκλειστικά ιδιοκτησία της εταιρείας Alès Groupe ή των θυγατρικών της. Καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης δεν παραχωρείται για οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα ή ονόματα ή λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Η εταιρεία Alès Groupe ή οι θυγατικές της διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν δίωξη, ακόμη και ποινική, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων της περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Η εμφάνιση του ιστότοπου (κεφαλίδες των σελίδων, γραφικά, εικονίδια κ.λ.π.)  και γενικά η αίσθηση της ιστοσελίδας αποτελεί σήμα της Ales Groupe και απαγορεύεται η αντιγραφή, η απομίμηση ή η χρήση του (εν όλω ή εν μέρει) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της. Η παραπομπή σε άλλα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλου είδους πληροφορίες με εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα ή άλλο τρόπο, δεν συνιστά ούτε υπονοεί έγκριση, χορηγία ή πρόταση εκ μέρους της Ales Groupe.
  • Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε δημοσιευμένου στοιχείου στον παρόντα ιστότοπο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης και για αυστηρά προσωπική και ιδιωτική χρήση. Η αναπαραγωγή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, και κυρίως η χρήση για εμπορικούς ή δημόσιους σκοπούς, απαγορεύεται ρητώς, εκτός αν προηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας Alès Groupe. Δεν επιτρέπεται από τον χρήστη η τροποποιήση, η δημόσια προβολή, η δημόσια αναπαραγωγή ή η διανομή όλου ή μέρους του περιεχομένου της παρούσης. Σε περίπτωση αναπαραγωγής μέρους της παρούσης τοποθεσίας για ιδιωτική και μόνο χρήση θα πρέπει να διατηρούνται στα αντίγραφα όλοι οι όροι και οι παρούσες πληροφορίες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ευθύνη
  • Το σύνολο των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται “ως έχουν” και “με κάθε σφάλμα”. Η εταιρεία Alès Groupe δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν φέρει καμία ευθύνη για ό,τι προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών ή ιών που ενδεχομένως μολύνουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία του χρήστη.
  • Η εταιρεία Alès Groupe δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για την εγκυρότητα, ούτε για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος ιστότοπου.
  • Η εταιρεία Alès Groupe δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία είτε άμεση είτε έμμεση, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση ή τις συνέπειες, που προκληθεί ως αποτέλεσμα της πρόσβασης οποιουδήποτε στον ιστότοπο ή την αδυναμία πρόσβασής του σε αυτόν, ούτε για τη χρήση του ιστότοπου και/ή για οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.
  • Ο χρήστης δεσμεύεται να μη δημοσιεύσει στον παρόντα ιστότοπο οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να επιφέρει αστική ή ποινική ευθύνη και δεσμεύεται επίσης να μην αποκαλύπτει μέσω του παρόντος ιστότοπου πληροφορίες παράνομες, που να προσβάλλουν τη δημόσια τάξη ή δυσφημιστικές για άλλο άτομο ή οντότητα. Ομοίως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τον παρόντα ιστότοπο με οποιοδήποτε τρόπο με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε τρίτο.
  • Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος ιστότοπου ή σε άλλον λογαριασμό, σύστημα υπολογιστών ή δίκυτο που είναι συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο.
  • Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι που περιέχουν σύνδεσμο με τον παρόντα ιστότοτοπο δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας Alès Groupe η οποία αποποιείται πλήρως κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν εκφράζουν, σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε έγκριση ή εταιρική σχέση ανάμεσα στην εταιρεία Alès Groupe και τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης και στις δικές τους πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την περιήγηση στις ιστοσελίδες της, η Ales Groupe μπορεί να συλλέξει πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αυστηρά για εσωτερική χρήση. Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα πρόσβασης και, ανάλογα με την περίπτωση, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων που τον αφορούν, αποστέλλοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ALES GROUPE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Περικλέους 32 και Παπανικολή
Χαλάνδρι Αττικής, 15232
Τηλ. 210. 6086400 / fax 210.6086401
E-mail:info@alesgroupe.gr

Ενημερωτικά Δελτία

Οι προσωπικές πληροφορίες που ο χρήστης έχει παράσχει επιτρέπουν στην Ales Groupe να αποστέλλει ενημερωτικές επιστολές (Newsletter), εφόσον πρώτα ο χρήσης δώσει τη συγκατάθεσή του (εγγραφή στο newsletter). Οι ενημερωτικές αυτές επιστολές περιέχουν πάντα την ταυτότητα της Ales Groupe και τη φύση του newsletter. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου τύπου πληροφορίες παρακαλούμε να ζητήσει τη διαγραφή του κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο που εμφανίζεται στο κάτω μέρος των ενημερωτικών επιστολών που λαμβάνει.
Cookies
Η Ales groupe διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies στον υπολογιστή όσων επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες της. Γενικά, καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του υπολογιστή του χρήστη στον ιστότοπό της (τις σελίδες που επισκέφθηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής του κ.τλ.) τις οποίες θα μπορεί να λάβει μετά την τελευταία επίσκεψη του χρήστη. Η χρήση των cookies αποσκοπεί μόνο στην βελτίωση των υπηρεσιών της και στο να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή του χρήστη στις σελίδες της, καθώς και στην τήρηση στατιστικών δεδομένων για τον αριθμό των επισκέψεων.

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρήστης μπορεί να μην αποδεχθεί τη χρήση των "cookies" ή να τροποποιήσει τις παραμέτρους αποδοχής κάνοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον διακομιστή του.

Εγγραφή στο Club Lierac
Στον παρόντα ιστότοπο υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής του χρήστη στο Club Lierac, προσώπων άνω των 18 ετών. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθινές, ακριβείς και ισχύουσες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας, προκειμένου να γίνεται χρήση αυτών για την αποστολή ενημερωτικών email, προσφορών και άλλων προωθητικών ενεργειών. Κατά τα λοιπά η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τους λοιπούς όρους των παρόντων όρων χρήσης.
Με την εγγραφή του ο χρήστης δηλώνει ότι:
i) Δεν αποδέχθηκε και ούτε θα αποδεχθεί αμοιβή ή αντάλλαγμα οποιουδήποτε είδους από οποιονδήποτε τρίτο για την υποβολή της καταχώρησής του,
ii) Ότι δεν ενσωματώνει υλικό από τοποθεσίες τρίτων. Ομοίως ούτε email ή διευθύνσεις ή στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνων τρίτων προσώπων.
iii) Η εγγραφή του δεν περιέχει τυχόν ιούς, λογισμικό υποκλοπής ή άλλου είδους προγράμματα ή αρχεία που μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν ζημιά.
iv) Η εγγραφή του δεν περιέχει, ούτε αποτελεί η ίδια αυθαίρετη διαφήμιση ή διαφήμιση χωρίς άδεια, προωθητικό υλικό, μήνυμα spam, επιστολές αλυσίδας, πυραμίδες ή άλλου είδους μορφή προσέλκυσης πελατείας.
Με την εγγραφή ο χρήστης δεν αποκτά οιαδήποτε δικαιώματα χρήσης των επωνυμιών και λογοτύπων της Ales Groupe και υπόκειται σε όλους τους περιορισμούς και όρους χρήσης του παρόντος.
Με την εγγραφή ο χρήστης θα λαμβάνει εκτός των ενημερωτικών email και τυχόν προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες των προϊόντων της Ales Groupe. Σε καμία περίπτωση αυτές δεν συνιστούν δέσμευση της Ales Groupe για τις τιμές των προϊόντων της, αλλά είναι κατά περίπτωση προωθητικές ενέργειες που μπορούν να αποσύρονται οποτεδήποτε, χωρίς καμία αξίωση του χρήστη και καμία υποχρέωση της Ales Groupe αντίστοιχα.

Πρόσβαση στον ιστότοπο- Καταγγελία


Η εταιρεία Alès Groupe διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ακυρώσει, να αναστείλει ή να διακόψει ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, την πρόσβαση χρήστη ή χρηστών σε όλο ή τμήμα του ιστοτόπου της, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου, των λειτουργιών ή των ωρών διαθεσιμότητας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο χρήστης μπορεί να διακόψει την συμμετοχή και την πρόσβασή του στον παρόντα ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή.

Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου από τους παρόντες όρους χρήσης τερματίζεται η άδεια χρήσης του ιστότοπου και ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει αμέσως όλο το περιεχόμενο που έχει λάβει από αυτόν.

Η Ales Groupe διατηρεί έναντι του χρήστη ακέραιες όλες τις αστικές αξιώσεις της από τυχόν παράβαση των παρόντων όρων από αυτόν.

Links


Ο παρόν ιστότοπος μπορεί να περιέχει σε κάποια σημεία του links προς άλλους ιστότοπους ή διαφημίσεις για το περιεχόμενο των οποίων η Ales Groupe δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι υποχρεωμένη να εξετάζει αυτές τις τοποθεσίες, ούτε να τις ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά. Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να επισκεφθεί τοποθεσίες τρίτων στο Ιντερνετ για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις από τον παρόντα ιστότοπο, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου πλήρη ευθύνη.

Συνδέσεις προς την παρούσα τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις προς αυτό τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, αλλά μόνο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της Ales Groupe, μια τοποθεσία στο διαδίκτυο που συνδέεται προς την παρούσα:
i) Μπορεί να συνδεθεί, αλλά δεν πρέπει να αντιγράψει τυχόν περιεχόμενο της παρούσας (συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων)
ii) Δεν θα πρέπει να δημιουργεί περιβάλλον περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από οποιοδήποτε περιεχόμενο.
iii) Δεν θα πρέπει να υπονοεί ότι η Ales Groupe προσυπογράφει οποιαδήποτε τοποθεσία στο διαδίκτυο ή οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο που διατίθεται μέσα από αυτή την τοποθεσία.
iv) Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει εσφαλμένα την σχέση της με την Ales Groupe.
v) Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την Ales Groupe, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.vi) Δεν θα περιλαμβάνει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως προσβλητικό ή που προκαλεί αποστροφή ή γενικά αμφιλεγόμενο.
vii) Θα περιέχει περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για κάθε ηλικιακή ομάδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο


Κάθε διαφορά που θα ανακύψει από την παραβίαση των παρόντων όρων υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο.

Τροποποίηση των παρόντων όρων


Η Ales Groupe έχει το δικαίωμα κατά τη μοναδική και αποκλειστική της κρίση, να αλλάζει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους. Οι νέοι όροι θα δημοσιεύονται στην αντίστοιχη τοποθεσία. Εάν ο χρήστης έχει αντίρρηση σχετικά με τέτοιες αλλαγές, μοναδικός τρόπος εναντίωσής του είναι η διακοπή χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά τις αλλαγές θα συνιστά αποδοχή των νέων όρων.